Ακολουθήστε μας στο:
Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, 00:44

Θέλετε να γκρεμιστεί η δημοτική αγορά;
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Δεν με ενδιαφέρει
Ψήφισε
Εθνική Τράπεζα: Ανοίγουν 100 θέσεις -Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 - 11:42:11 πμ

Το Ι?δρυμα Κρατικω?ν Υποτροφιω?ν (ΙΚΥ) σε συνεργασι?α με την Εθνικη? Τρα?πεζα της Ελλα?δος (ΕΤΕ) προκηρυ?σσει 100 θε?σεις υποτροφιω?ν δια?ρκειας 18 ε?ως 24 μηνω?ν, για την πραγματοποι?ηση μεταπτυχιακω?ν σπουδω?ν πρω?του κυ?κλου (master) στην Ελλα?δα (ακαδ. ε?τος ε?ναρξης 2018-2019) με παρα?λληλη πρακτικη? α?σκηση για απο?κτηση επαγγελματικη?ς εμπειρι?ας στην ΕΤΕ, ανα?λογα τον το?πο σπουδω?ν του υποψη?φιου, στην Αθη?να η? τη Θεσσαλονι?κη.

Μετα? το πε?ρας των μεταπτυχιακω?ν τους σπουδω?ν οι υπο?τροφοι θα απασχοληθου?ν, εα?ν επιθυμου?ν, στην ΕΤΕ με συ?μβαση εξαρτημε?νης εργασι?ας πλη?ρους απασχο?λησης, για δυ?ο ε?τη.

Διαβάστε επίσης: 

​​Επίδομα ενοικίου 2019: Πως θα κάνεις την αίτηση;​


Διαβάστε όλα τα θέματα για την οικονομία στο newse.gr


ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 
BEST OF NETWORK

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Copyright ©2019 newse.gr (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 141984522000) | Επικοινωνήστε μαζί μας |Διαφήμιση|email επικοινωνίας [email protected]
loading...