Ακολουθήστε μας στο:
Τελευταία ενημέρωση:
Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018, 14:19
21.7.2018 | 14:19
​Εννιά επιδόματα όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζόμενους χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο το επίδομα ανεργίας ενώ υπάρχουν πολλά άγνωστα ειδικά επιδόματα. Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, καθώς και σε άλλες κατηγορίες.  Δείτε παρακάτω όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ: 1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ+10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας): Το επίδομα ανεργίας χορηγείται σε μισθωτούς, που είτε απολύθηκαν είτε έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχαν.  Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν οι εξής 4 προϋποθέσεις:  Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.  Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) Να μην αυτοαπασχολούνται Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση 2. Επίδομα Μακροχρόνια ανέργων: Επίδομα 200 ευρώ το μήνα για έως και 12 μήνες δικαιούνται οι μακροχρόνια άνεργοι με 4 προϋποθέσεις : Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Συμπλήρωση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χρόνου ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και παραμονή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 3. Βοήθημα Ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. 4. Βοήθημα ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ:  Βοήθημα ανεργίας δικαιούνται πλέον οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, υγειονομικοί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί και εργολήπτες που διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.219 ευρώ και 6μηνη “παύση εργασιών”. 5. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης: Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας. 6. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας: Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ). Το ποσό είναι 190 ευρώ, δηλαδή ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.   7. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 10/9 – 30/11 σε ορισμένα εποχικά επαγγέλματα. 8. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη: Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι 3 μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. 9. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Τελευταία Νέα
Αυτά είναι τα επιδόματα του ΟΑΕΔ που δεν ξέρεις
​Εννιά επιδόματα όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζόμενους χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο το επίδομα ανεργίας ενώ υπάρχουν πολλά άγνωστα ειδικά επιδόματα. Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, καθώς και σε άλλες κατηγορίες.  Δείτε παρακάτω όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ: 1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ+10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας): Το επίδομα ανεργίας χορηγείται σε μισθωτούς, που είτε απολύθηκαν είτε έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχαν.  Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν οι εξής 4 προϋποθέσεις:  Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.  Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) Να μην αυτοαπασχολούνται Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση 2. Επίδομα Μακροχρόνια ανέργων: Επίδομα 200 ευρώ το μήνα για έως και 12 μήνες δικαιούνται οι μακροχρόνια άνεργοι με 4 προϋποθέσεις : Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Συμπλήρωση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χρόνου ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και παραμονή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 3. Βοήθημα Ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. 4. Βοήθημα ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ:  Βοήθημα ανεργίας δικαιούνται πλέον οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, υγειονομικοί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί και εργολήπτες που διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.219 ευρώ και 6μηνη “παύση εργασιών”. 5. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης: Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας. 6. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας: Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ). Το ποσό είναι 190 ευρώ, δηλαδή ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.   7. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 10/9 – 30/11 σε ορισμένα εποχικά επαγγέλματα. 8. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη: Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι 3 μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. 9. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ...
Επίδομα στέγασης 2019: Έτσι θα κανείς την αίτηση!
Θα υπάρξουν αντίμετρα της μεγάλης φορολόγησης.  Ένα από αυτά θα είναι το νέο επίδομα στέγασης, όπου λίαν συντόμως θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες τα εισοδηματικά όρια θα οριστούν περίπου στις 8.000 ευρώ. Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ θα το μοιραστούν περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περίπου 500.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση δεν θα αφορά μόνο στο ενοίκιο αλλά και σε δόση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το εισοδηματικό όριο για ένα άτομο υπολογίζεται γύρω στις 8.000 ευρώ και το ανώτατο όριο θα είναι περίπου 24.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσει κλίμακα ισοδυναμίας για την προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το ποσό της επιδότησης θα ξεκινά από 70-80 ευρώ, το μήνα, ανά άτομο, ενώ επισημαίνουν ότι το επίδομα στέγασης θα αφορά διπλάσιο πληθυσμό από αυτόν που λαμβάνει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Ποιοι οι δικαιούχοι Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. -Συνεπώς για ζευγάρι χωρίς παιδιά ή για μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο παιδί το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στα 12.000 ευρώ και το δικαιούμενο επίδομα στα 105 ευρώ το μήνα. -Για ζευγάρι με ένα παιδί ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και το δικαιούμενο επίδομα στα 140 ευρώ το μήνα. -Αντίστοιχα για τετραμελή οικογένεια – δηλαδή ένα ζευγάρι με δύο προστατευόμενα παιδιά ή μία μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά – θα δικαιούται επιδότηση εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ το χρόνο. Το δικαιούμενο επίδομα σε αυτή την περίπτωση φτάνει στα 175 ευρώ το μήνα. -Τέλος, το νοικοκυριό με πέντε ή περισσότερα μέλη – που σημαίνει ζευγάρι με τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς και μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά – έχει εισοδηματικό όριο 24.000 ευρώ το χρόνο και δικαιούμενο επίδομα 210 ευρώ το μήνα.  Εισοδηματικά κριτήρια Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. -Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ το μήνα. -Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ, ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. -Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 12.000 ευρώ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 16.000 ευρώ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 20.000 ευρώ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 24.000 ευρώ. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ....
Μεγάλη η ουρά των οχημάτων στο Βασιλικό
Οι φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν από τις αρχές καλοκαιριού και σύμφωνα με τις απόψεις των καταστηματαρχών και κατοίκων του Βασιλικού στον Δήμαρχο, τα συμπεράσματα είναι θετικά, αφού πρώτα απ’ όλα αυξήθηκε το αίσθημα της ασφάλειας των πεζών, που είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα, τις απόψεις αυτές μετέφεραν και στον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη, κατά την επίσκεψή του εκεί την Τρίτη 12 Ιουνίου, λέγοντας ότι πλέον η διέλευση των οχημάτων, και κυρίως των βαρέων, από το Βασιλικό γίνεται με χαμηλές ταχύτητες σε αντίθεση με παλαιότερα που κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Ταλαιπωρία για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου Συγκεκριμένα στο Βασιλικό, όπως δηλώνει ο πρόεδρος των Αρτοποιών Εύβοιας Γιάννης Παπαθανασίου, το φανάρι στο Βασιλικό ταλαιπωρεί τον κόσμο και καλεί το δήμαρχο να το σταματήσει τα Σαββατοκύριακα. Εσείς τι λέτε; Σχολιάστε παρακάτω.. ...
My Man Can τελικός: Ο Σωκράτης και η Κυριακή πέρασαν....
Το μοναδικό show με παγκόσμια αποδοχή στον ΣΚΑΪ. Ο Σωκράτης και η Κυριακή – από το Power of love- πήρανε μέρος στο παιχνίδι έτσι ώστε να διεκδικήσουν το έπαθλο της εβδομάδας που ήταν ένα αυτοκίνητο. Το ζευγάρι τα πήγε αρκετά καλά, απέδειξε ότι ο ένας γνωρίζει τον άλλο αρκετά και ήταν αρκετά εύστοχοι. Αποτέλεσμα αυτού, να είναι οι νικητές του πρώτου επεισοδίου και να πάνε στον τελικό της εβδομάδας. Πρώτοι-πρώτοι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Κωνσταντίνο Βασάλο των οποίων ο έρωτας ξεκίνησε με αφορμή το ριάλιτι επιβίωσης αλλά και άλλους παίκτες του όπως τον Αλέξανδρο Παρθένη που λαμβάνει μέρος με την αγαπημένη του, τον Γιάννη Δρυμωνάκο με τη σύντροφό του και την Ζωή Ανδρονικίδου με το αγόρι της.  Το απρόσμενο ζευγάρι της πρεμιέρας, ήταν ο Σωκράτης και η Κυριακή. Μάλιστα, τα πήγαν αρκετά καλά και πέρασαν στον τελικό της εβδομάδας. Ο Σωκράτης Ελ Γκαμαλί και η Κυριακή Τσανικίδη είναι το πρώτο ζευγάρι που εμφανίστηκε και με άνεση πραγματικών celebs, αποφάσισαν να παίξουν με τον Γιώργο Λιανό και τα υπόλοιπα ζευγάρια που έδωσαν το παρόν. Ο Σωκράτης και η Κυριακή εμφανίστηκαν πολύ κούλο και έτοιμοι να παίξουν. Οι δυο τους πέρασαν από δοκιμασίες και έδειξαν στους θαυμαστές τους πόσο δεμένοι είναι σαν ζευγάρι. Μάλιστα το ζεύγος ήταν αυτό που κατάφερε να νικήσει στο παιχνίδι και όπως θα δεις στο βίντεο, ο Σωκράτης δε μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για αυτή τη νίκη. Σύμφωνα με διάφορα stories που είδαμε στο Instagram, ο Μιχάλης Κάββαλος και η Τζούλια Καραγιάννη θα είναι οι επόμενοι παίκτες που θα διαγωνιστούν στο My Man Can ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια… Για να μη ξεχάσουμε καθόλου το Power of Love το φετινό καλοκαίρι. Στο σημερινό επεισόδιο μάλιστα θα κάνει την εμφάνισή του ένα ακόμη ζευγάρι από το ριάλιτι γνωριμιών Power of Love: Ο λόγος για την Τζούλια Καραγιάννη και τον Μιχάλη Καββάλο: Σημειώνεται πως το νέο σόου είναι επίσης του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλίτζαλι. Στην πραγματικότητα είναι η απάντηση στο "Το Ταίρι Ξέρει" που κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Τόνι Σφήνο. Ένα παιχνίδι γεμάτο αθλητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες που απαιτούν οξυδέρκεια και ευελιξία. Πρωταγωνιστές ζευγάρια που όμως τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι άντρες. Ή μήπως τελικά τον έχουν οι γυναίκες;  Γέλιο, αγωνία και μεγάλη δόση τρέλας σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά show που έχουμε δει στην τηλεόραση.  Ο Γιώργος Λιανός, με τη φαντασία που τον χαρακτηρίζει, αναλαμβάνει την παρουσίαση του show και γίνεται ο οικοδεσπότης «τρελλών» καταστάσεων. Από το παιχνίδι θα δούμε γνώριμα πρόσωπα από το Survivor, όπως είχε κάνει γνωστό η παραγωγή λίγο πριν την πρεμιέρα. Ωστόσο, προς έκπληξη όλων, στο πλατό έκαναν την εμφάνισή τους ο Σωκράτης και η Κυριακή από το Power of love. ...
Kara Sevda Skai 2ος κύκλος: Δες τι θα γίνει απόψε!
Το Kara Sevda είναι τουρκική δραματική σειρά που προβλήθηκε αρχικά από το τουρκικό κανάλι Star TV. Η προβολή της ξεκίνησε τον τον Οκτώβριο του 2015 στην Τουρκία σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και μεγάλα ποσά τηλεθέασης. Έχει πάρει το βραβείο για καλύτερη τηλενουβέλα στα 45 διεθνή βραβεία Emmy που πραγματοποιήθηκαν το 2017. Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου στο Mega Channel. Η τηλεθέαση της πρεμιέρας σημείωσε μόνο 9,4%, αλλά στην συνέχεια το ποσοστό έφτασε στο 21%. Παρ' όλα αυτά, η σειρά κόπηκε στον πρώτο κύκλο με σκοπό να πουληθεί μόνο σε DVD από την εταιρία Victory. Όμως τον Ιούνιο του 2018 ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως ανέλαβε την προβολή όλων των επεισοδίων του 2ου κύκλου κάνοντας πρεμιέρα την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018. Ο πυροβολισμός του Εμίρ, αλλά και η είδηση του θανάτου του Οζάν αλλάζουν τα πάντα στις ζωές και στις ισορροπίες των ηρώων.  Συγκεκριμένα, όπως θα παρακολουθήσουμε, η Νιχάν δεν μπορεί με τίποτα να πιστέψει πως ο αγαπημένος της αδελφός είναι νεκρός. Η ίδια πηγαίνει να τον αποχαιρετήσει για τελευταία φορά και με δάκρυα στα μάτια τον παρακαλά να σηκωθεί και να φύγουν μαζί από την αίθουσα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για τις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές εδω Δες έγινε στο επεισόδιο της Παρασκευής Το ενδεχόμενο να είναι δικό του παιδί η Ντενίζ, οδηγεί τον Κεμάλ στην απόφαση να αναβάλλει όλα του τα σχέδια και να προσπαθήσει να εξακριβώσει την αλήθεια. Η Νιχάν προκειμένου να κρατήσει μακριά τον Κεμάλ από την κόρη της δεν διστάζει να συμμαχήσει και με κάποιον που δεν το φανταζόταν...  Δες τι θα γίνει στο επεισόδιο της Δευτέρας Ο Κεμάλ συνέρχεται γρήγορα από την θλίψη που ένιωσε για την Ντενίζ, χωρίς να ξέρει ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια του Εμίρ. Τα σχέδια για να καταστρέψει τους Κοζτζούογλου υλοποιούνται πλέον με μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι στόχοι του είναι δύο: ο πρώτος είναι η φήμη του Εμίρ και ο δεύτερος να αποδείξει στην Νιχάν, ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Οζάν ...
Τι γίνεται με τα δάνεια του ΟΕΚ;
Κόκκινα δάνεια: Έρχονται γενναίες ρυθμίσεις - Ποιοι οι δικαιούχοι; Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν, μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για: -Διαγραφή οφειλών, εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00 ευρώ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ. -Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί. -Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες. Εκπτώσεις, λόγω κοινωνικού κριτηρίου, μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%: α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες. β) 20% για πολύτεκνους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων, διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι), προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη. Σωρεία αιτημάτων από δανειολήπτες, που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις «κόκκινες» οφειλές τους στο καταναλωτικό, στεγαστικό ή επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, δέχονται καθημερινά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο όγκος των αιτήσεων, που διαχειρίζονται τα αντίστοιχα τμήματα των ιδρυμάτων, έχει αυξηθεί το τελευταίο εξάμηνο, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τις 250 την ημέρα. Διαβάστε όλα τα θέματα της οικονομίας ΕΔΩ Σύμφωνα με σημερινό (07/05/2018) δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», οι τράπεζες επιδιώκουν πάση θυσία να αρθούν πλήρως τα capital controls και για το σκοπό αυτό ετοιμάζονται να μπουν σε διαδικασία δραστικών κι εκτεταμένων ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι στόχοι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ως εξής: 21,1 δισ. ευρώ τιμώνται τα προς ρύθμιση δάνεια και συγκεκριμένα τα 8,6 δισ. ευρώ στεγαστικά, 2,6 δισ. ευρώ καταναλωτικά και 9,9 δισ. ευρώ επιχειρηματικά 11,6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων εκ των οποίων τα 7,3 δισ. ευρώ επιχειρηματικά, 4,1 δισ. ευρώ καταναλωτικά και 200 εκατ. ευρώ στεγαστικά δάνεια 11,9 δισ. ευρώ οι διαγραφές οφειλών, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ στεγαστικά, 2,4 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια και 7,3 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια και 10,6 δισ. ευρώ τα προς πλειστηριασμό προβληματικά δάνεια, εκ των οποίων 7,5 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, 2,9 δισ. ευρώ στεγαστικά και 200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια. ...
Εύβοια παραλίες: Δες που θα κάνεις το μπάνιο σου
Φημίζεται για την ομορφιά της η Εύβοια και την μέρα αλλά και την νύχτα.  Μέχρι να δύσει όμως ο ήλιος, θα τη βγάλεις σε κάποια από τς παραλίες της. Εδώ θα βρεις πληροφορίες για όλες τις παραλίες της Εύβοιας. Πως θα πας, τι να πάρεις μαζί σου, και τι θα συναντήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν! Λιχαδονήσια: Oι μικρές Σεϋχέλες της Εύβοιας  Η παραλία και τα νερά στα Λιχαδονήσια είναι ίσως από τα ομορφότερα στην περιοχή. Χρυσή άμμος και γαλαζοπράσινες αποχρώσεις συνθέτουν το τοπίο του πανέμορφου σημείου που θα απολαύσετε το μπάνιο σας. Τα νερά είναι σχετικά ζεστά και ρηχά για αρκετά μέτρα από την ακτή. Υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά θα πρέπει να είστε εκεί σχετικά νωρίς ώστε να πιάσετε μια καλή θέση μιας και η παραλία είναι μικρή και οι επισκέπτες, ειδικά το Σαββατοκύριακο, είναι πολλοί. Αν δεν έχεις δει το Τσίλαρο.... "Aν δεν έχεις δει το Τσίλαρο δεν έχεις δει τίποτα": Ατάκα που μου έλεγαν όλοι, όταν παραδεχόμουν πως, παρά τα καλοκαίρια που επισκέπτομαι την περιοχή, δεν είχε τύχει να πάω μέχρι φέτος. Η παραλία Τσίλαρος είναι ένας κόλπος στα βόρεια του χωριού Βίταλα της Κύμης, με πολύ καθαρή αμμουδιά και νερά κατάλληλα για κολύμπι.  Το Τσίλαρο είναι ιδανικό για απομόνωση και αυτοσυγκέντρωση σε έναν τόπο φορτισμένο με αρχέγονες μνήμες, γι΄αυτό μην περιμένεις να βρεις ξαπλώστρες και beach-bar. Οι κατάφυτες πλαγιές του βουνού φτάνουν ως το κύμα.  Οι παραπάνω φωτογραφίες ανήκουν στην Βίκυ Μοιρώτσου Παραλία Κάλαμος: Τι να μας πουν οι Μαλδίβες  Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις παραλίες της Εύβοιας, βρήκαμε έναν μικρό κολπίσκο με αμμουδιά στα έξω του. Αυτό όμως ξέρεις πολύ καλά εγγυάται ότι τα νερά είναι αρκετά καθαρά αρκεί να μην έχει περίεργους ανέμους. Είναι εντελώς ελεύθερη παραλία κάτι που σημαίνει ότι αν δεν μπορείς -ή δεν μπορεί- τον ήλιο τότε πρέπει να την πάρεις την ομπρελίτσα σου.  Υπάρχουν δύο μικρές διαδοχικές παραλίες, υπάρχουν δηλαδή δύο κολπίσκοι που χωρίζονται από ένα βράχο. Περισσότερες ΦωτογραφίεςΗ πρώτη παραλία ονομάζεται από τους ντόπιους "Καλή" γιατί συνήθως είναι πιο ήρεμα τα νερά, ενώ η δεύετερη ονομάζεται "Κακιά" γιατι συνήθως είναι πιο "αγριεμένα " τα νερά. Στα ψαράδικα του Καλάμου! Αριστερά της Καλής, όπως κοιτάμε στο Αιγαίο, είναι τα διάσημα "ψαράδικα".. Εδώ θα ακούσεις ιστορίες θαλασσινές και μεγαλα κατορθώματα, θα μάθεις τα μυστικά του ψαρέματος, για τα δολώματα και τα παραγάδια..και ας λένε για το πιάτο του κυνηγού και του ψαρά, πόσες φορές είναι αδειανό και πότε γεμάτο... Ο ΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΤΟΥ! Στα παλιά τα χρόνια όλο το Αυλωνάρι παραθέριζε στον Κάλαμο.! Από τις αρχές Ιουλίου μέχρι του Αγίου Παντελεήμονα έμεναν εδώ στις καλύβες.. Ο καθένας έχει τις δικές του ιστορίες και κοινός τόπος όλων η αγάπη γιαυτή την υπέροχη παραλία. Όλα γνήσια, απλά , αυθεντικά, όπως πρέπει να είναι η αληθινή ζωή μας. Πως θα πας στην παραλία Κάλαμος Μόλις 69χλμ. Από τη Χαλκίδα και 20χλμ. Από το Αλιβέρι, ο Κάλαμος ενδείκνυται για μονοήμερες καλοκαιρινές αποδράσεις, αλλά και για διακοπές, ηρεμίας και χαλάρωσης. Πηγή φωτογραφιών:avlonari such a lovely place Παραλία Χιλιαδού: Μία τοποθεσία που θυμίζει Χαβάη Όποιοι γεύονται την ομορφιά της παραλίας στην Χιλιαδού,  τσούζουν τα ρουθούνια τους  από το αλάτι της ανοιχτής θάλασσας στο Αιγαίο.  Η παραλία Χιλιαδού είναι μια πανέμορφη παραλία με βότσαλα. Η θάλασσα είναι αρκετά βαθειά. Στα πρώτα 2-3 βήματα μέσα στη θάλασσα δεν πατάτε.Επίσης όπως και οι περισσότερες παραλίες της Εύβοιας που βρέχονται από το Αιγαίο έχουν αρκετό αέρα και κύμα τις περισσότερες ημέρες. Και βέβαια όταν το καλοκαίρι θα ξανάρθει, υπόσχονται να επιστρέψουν εκεί κάποιο καλοκαίρι, γιατί αυτό το τσούξιμο το θυμούνται, ανασαίνουν με φόρα, αλλά δεν το νιώθουν. Μία καταπληκτική παραλία της Εύβοιας. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Τσομάκα και το koumiotis.blogspot.gr για τις φωτογραφίες του. Πηγή φωτογραφιών από Θαψά: Έλα στην Κύμη/facebook...
Τι πρέπει να κάνουν όσοι νοικιάζουν μέσω Airbnb Ελλάδας;
Στην Αθήνα 14.000 ακίνητα προσφέρουν 26.000 κρεβάτια, όσα και τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας Το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (πλατφόρμες τύπου Airbnb), συμβάλλει καταλυτικά στη διαδικασία φορολόγησης των εισοδημάτων μέσω των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ θα γίνει η καταγραφή των ακινήτων και των εισοδημάτων. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι μεταξύ άλλων: Διαβάστε όλα τα θέματα της οικονομίας ΕΔΩ -αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», -το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, -η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας, -τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και -ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Τα εισοδήματα του Airbnb κλπ, δηλώνονται στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 στους κωδικούς 60 και 61, της στήλης 17. Σε αυτούς τους κωδικούς δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking, HomeAway κλπ).   Μόλις τα εισοδήματα δηλωθούν στο Ε2 μεταφέρονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης για να φορολογηθούν με συντελεστές:   -15% για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Δηλαδή αν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ. -35% για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 και -45% για το εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω. Εάν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:   -Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22% -Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29% -Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37% και -Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%. ...
Ποια έργα ετοιμάζουν στην Εύβοια; Δείτε την λίστα
Την ένταξη 13 έργων βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, κατά την ενημέρωση για τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια στους αγροτικούς δρόμους, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους και την βελτίωση των συνθηκών του εμπορίου και της παραγωγής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.Μπακογιάννης, πρόκειται ουσιαστικά για την δεύτερη φάση των έργων που γίνονται για την αγροτική οδοποιία, με προϋπολογισμό 5.054.429 ευρώ και χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια από ευρωπαϊκούς πόρους. Η πρώτη φάση ξεκίνησε με έργα προϋπολογισμού 8εκατ. ευρώ που προήλθαν από την χρηματοδότηση της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και οι δύο φάσεις, εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του αγροτικού οδικού δικτύου σε ολόκληρη την Περιφέρεια, με σημαντικές παρεμβάσεις, κυρίως ασφαλτόστρωσης. « Για ολόκληρες δεκαετίες, το αγροτικό οδικό δίκτυο στην Στερεά Ελλάδα, όχι μόνο δεν εξυπηρετούσε, αλλά αποτελούσε πρόβλημα για τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Σχεδιάσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων, για να δημιουργήσουμε γι αυτούς τους ανθρώπους, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Οι παρεμβάσεις είναι πολλές και ουσιαστικές και έχουν έναν και μοναδικό στόχο, να γίνουν  εργαλείο προόδου για τον πρωτογενή τομέα και το εμπόριο» τόνισε ο κ.Μπακογιάννης και επισήμανε ότι η προσπάθεια της Περιφέρειας είτε για την χρηματοδότησή είτε για την εξασφάλιση πόρων για τέτοια έργα, συνεχίζεται με σκοπό να αλλάξει ολόκληρο το αγροτικό οδικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας.   Οι Δήμοι στους οποίους θα υλοποιηθούν έργα αγροτικής οδοποιίας σε αυτή τη φάση είναι: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, 461.000,00 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 445.000,00 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΣΑ", Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 175.956,00 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 495.000,00 5. Βελτίωση Πρόσβασης Αγροτικής Οδοποιίας στην Τ.Κ. Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, 466.436,84 6. Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, 285.000,00 7. Ασφαλτόστρωση Δρόμου Άγιοι Ασώματοι-Γυμνό, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 217.063,00 8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 488.970,22 9. Αγροτική οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων, 498.864,85 10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΡΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 226.839,00 11. Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων, 423.236,08 12. Αγροτική οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων, 371.064,67 13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 499.999,16 ...
Taxisnet: Πώς να γλιτώσετε τους φόρους για μεταβίβαση ακινήτων και δωρεές
Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία αλλά… είκοσι-τρία δικαιολογητικά απαιτούνται για τη σύνταξη κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για τους φορολογούμενους; Κόστος σε χρήμα και χρόνο. Ανάλογα με τη συναλλαγή που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:   1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή: Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, τη διανομή κοινών ακινήτων, την ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ή, μόνο σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία, αντί του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντος προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής του στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα, που θα χορηγήσει το δάνειο.   2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Σε κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό και σε αποδοχή κληρονομιάς, για τα τελευταία πέντε έτη, ότι ο φορολογούμενος για το ακίνητο αυτό έχει εξοφλήσει τον αναλογούντα φόρο βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών/έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης και για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφλήσει τον ΦΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ/έχει ρυθμίσει ή διαζευκτικά ή σωρευτικά με το παραπάνω πιστοποιητικό. Διαβάστε όλα τα θέματα της οικονομίας ΕΔΩ 3. Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς   4. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου   5. Δήλωση φόρου υπεραξίας στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος πωλητή, αν απέκτησε το πωλούμενο ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1-1-2013 (υπό αναστολή μέχρι την 31-12-2016).   6. Πιστοποιητικά / δηλώσεις για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α. κλπ.   7. Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα   8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας   9. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας   10. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή   11.Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο   12. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.   13. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν ακίνητο κτίστηκε μετά τις 14-3-1983   14. Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου   15. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου   16.Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.   17. Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση, χαρακτηρίζεται ως μη δασική ή δασική   18. Βεβαίωση δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών   19. Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα   20. Άδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας   21. Πιστοποιητικό της διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες   22. Απόφαση της περιφέρειας περί άρσης της απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών   23. Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για μη οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές. Πώς να γλιτώσετε τους φόρους για μεταβίβαση ακινήτων και δωρεές Προϋποθέσεις απαλλαγής Για να αναγνωριστεί το δικαίωμα απαλλαγής, θα πρέπει αυτός ή αυτή που αποκτά την κατοικία με δωρεά ή γονική παροχή, η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. ? Επίσης να μην κατέχουν, σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, οικόπεδο οικοδομήσιμο, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι δεν καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων που κατέχει ή μπορεί να ανεγείρει ο δικαιούχος είναι κάτω από 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου. ...

Προτάσεις αγοράς - 23:15
boho look φέτος το καλοκαίρι

ΕΥΒΟΙΑ

Εύβοια - 14:08
Οι φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν από τις αρχές καλοκαιριού και σύμφωνα με τις απόψεις των καταστηματαρχών και κατοίκων του Βασιλικού στον Δήμαρχο, τα συμπεράσματα είναι θετικά, αφού πρώτα απ’ όλα αυξήθηκε το αίσθημα της ασφάλειας των πεζών, που είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα, τις απόψεις αυτές μετέφεραν και στον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη, κατά την επίσκεψή του εκεί την Τρίτη 12 Ιουνίου, λέγοντας ότι πλέον η διέλευση των οχημάτων, και κυρίως των βαρέων, από το Βασιλικό γίνεται με χαμηλές ταχύτητες σε αντίθεση με παλαιότερα που κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Ταλαιπωρία για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου Συγκεκριμένα στο Βασιλικό, όπως δηλώνει ο πρόεδρος των Αρτοποιών Εύβοιας Γιάννης Παπαθανασίου, το φανάρι στο Βασιλικό ταλαιπωρεί τον κόσμο και καλεί το δήμαρχο να το σταματήσει τα Σαββατοκύριακα. Εσείς τι λέτε; Σχολιάστε παρακάτω..

ΒΟΙΩΤΙΑ

Βοιωτία - 01:52
Μία συνάντηση αρκετά διαφορετική από τις τυπικές «εντός των τειχών» συναντήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε θεσμικούς φορείς, είχαν σήμερα το πρωί της Τρίτης Κώστας Μπακογιάννης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Όπως έκανε γνωστό στο Facebook του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, η συνάντηση αυτή, που έγινε «έξω από γραφεία και μακριά από τυπικότητες» ήταν μια «πραγματική ανάσα», ενώ πραγματοποιήθηκε ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, την οποία γιορτάζει η Βοιωτία.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Φθιώτιδα - 08:37
Πιο αναλυτικά, τη Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, το πρωί, θα επισκεφθεί το νομό Φθιώτιδας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα και στη συνέχεια το νομό Ευρυτανίας. Τη Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, θα επισκεφθεί διαδοχικά τους νομούς Φωκίδας και Βοιωτίας και το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, το νομό Εύβοιας. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης, ο κ. Γενικός έχει προγραμματισμένες επαφές και συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Σε όλη τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Γενικός θα συνοδεύεται από τους Προϊσταμένους των Κλάδων Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστρατήγους Ανδρέα Δασκαλάκη και Παναγιώτη Ντζιοβάρα, αντίστοιχα.
EVIAPHOTO
Onar: Υπέροχος καφές και καταπληκτική θέα
Εδώ θα δοκιμάσεις εξαιρετικές ποικιλίες καφέ. Στο Onar cafe, γνωρίζουν και εξελίσσουν αυτό το υπέροχο ρόφημα που συνδέεται πλέον όχι με την καθημερινότητά μας αλλά και με ωραίες στιγμές απόλαυσης. Το να ξέρεις από καλό καφέ δεν είναι απλή υπόθεση. Στο Onar Cafe, θα βρεις το καταπληκτικό μπισκοτόγλυκο, γλυκές κρέπες και γεύσεις και αρώματα που κατακλύζουν τον ουρανίσκο σου κάθε φορά που απολαμβάνει....
Evianews Επικοινωνία-τηλ: 6947524818
e-mail:
Θέμα:
Γράψτε το μήνυμα σας εδώ:
Αποστολή ►

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Copyright ©2018 newse.gr (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 141984522000) | Επικοινωνήστε μαζί μας |email επικοινωνίας info@evianews.com